Questa o quella

Studio Lirica

IZDANJA

  • image

    Dragoslav Ilić

    Akustička situacija srpskog glasa

    Dragoslav Ilić

    Akustička situacija srpskog glasa

  • image

    Ernst Mah

    Uvod u Helmholcovu teoriju muzike

    Ernst Mah

    Uvod u Helmholcovu teoriju muzike

  • image

    Ivica Petković

    Male kompozicije za klavir

    Ivica Petković

    Male kompozicije za klavir

  • image

    Karl Fleš

    Umetnost sviranja na violini - Opšta tehnika

    Karl Fleš

    Umetnost sviranja na violini - Opšta tehnika

  • image

    Richard Wagner

    O dirigovanju (II izdanje)

    Richard Wagner

    O dirigovanju (II izdanje)

  • image

    Rihard Vagner

    Umetničko delo budućnosti

    Rihard Vagner

    Umetničko delo budućnosti

  • image

    Paul Beker

    O prirodnim oblastima zvuka

    Paul Beker

    O prirodnim oblastima zvuka

  • image

    Fransoa Kupren

    Umetnost sviranja na klavsenu

    Fransoa Kupren

    Umetnost sviranja na klavsenu

  • image

    N. Rimski-Korsakov

    Osnovi orkestracije

    N. Rimski-Korsakov

    Osnovi orkestracije

  • image

    Đ. B. Lamperti

    Škola Lampertijevih

    Đ. B. Lamperti

    Škola Lampertijevih

  • image

    K.F.E. Bah

    Ogled o pravom načinu sviranja na klaviru

    K.F.E. Bah

    Ogled o pravom načinu sviranja na klaviru

  • image

    Manuel Garsija mlađi

    Opaske o pevanju

    Manuel Garsija mlađi

    Opaske o pevanju

  • image

    Mirjana-Adi Ranković

    Mali rečnik baleta

    Mirjana-Adi Ranković

    Mali rečnik baleta

  • image

    Ričoto Kanudo

    Sedma umetnost

    Ričoto Kanudo

    Sedma umetnost

  • image

    Feručo Buzoni

    Nacrt za jednu novu estetiku muzike

    Feručo Buzoni

    Nacrt za jednu novu estetiku muzike

  • image

    Majkl F. Robinson

    Opera pre Mocarta

    Majkl F. Robinson

    Opera pre Mocarta

  • image

    Majkl F. Robinson

    Opera pre Mocarta (II izdanje)

    Majkl F. Robinson

    Opera pre Mocarta (II izdanje)

  • image

    Adolf Apija

    Živa umetnost

    Adolf Apija

    Živa umetnost