Izdanja

Studio Lirica

NOVO

Dragoslav Ilić

Akustička situacija srpskog glasa
Beograd, 2022

Srpski javni glasovni zvuk danas je bitno drugačiji nego pre pedesetak godina. Intonatiivno je snižen i izbačen iz svoje akustičke osovine.


Ernst Mah

Uvod u Helmholcovu teoriju muzike
Prevod Dragoslav Ilić
Beograd, 2021

Samo par godina po nastanku Helmholcovog kapitalnog rada o zvučnim osećajima evropska kultura dobila je njegov sažetak iz pera Ernsta Maha, pojednostavljen tako da može biti dostupan muzičarima.


Ivica Petković

Male kompozicije za klavir
Beograd, 2022

Osnovna namena ove zbirke je osposobljavanje učenika za dublje i analitičko sagledavanje kompozicija, što za krajnji cilj ima i bolju interpretaciju i potpunije razumevanje muzičkog toka u delima koja sviraju.


Karl Fleš

Umetnost sviranja na violini - Opšta tehnika
Prevod Dragoslav Ilić
Beograd, 2021

Rođen u gradiću Mošonu. Počeo da svira na violini u sedmoj godini života. Sa 10 odlazi u Beč da uči kod Jakoba Grina, a u 17-toj je u Parizu na Konzervatorijumu, gde studira kod M. P. Marsika. Nastanjuje se najpre u Berlinu, a od 1934 u Londonu. Prošlo je oko 100 godina otkako je Karl Fleš objavio spis Die Kunst des Violinspiels kod izdavača Ries & Erler.


Richard Wagner

O dirigovanju (II izdanje)
Prevod Dragoslav Ilić
Beograd, 2020

U ovom spisu (1869) prvi put uopšte istaknuta je ideja o tempu kao nečemu što teče, što nije strogo i kruto, i što dozvoljava mogućnost modifikovanja. Vilhelm Furtvengler primećuje da je ovakvim definisanjem Vagner iz papira partiture oslobodio suštinu izvedbe klasične orkestarske kompozicije: tempo je nešto što se rađa i narasta, tu se radi o živom procesu.


Rihard Vagner

Umetničko delo budućnosti
Prevod Dragoslav Ilić
Beograd, 2019

Umetničko delo budućnosti od temeljnog je značaja za razumevanje modernizma i razvoja savremene umetnosti i estetike. Ovaj esej izvršiće snažan uticaj na čitave potonje generacije umetnika i mislilaca.


Lili Léman

Moja umetnost pevanja
Prevod i komentari Dragoslav Ilić
Beograd, 2018
(II izdanje)

Jedna od najvažnijih knjiga o umetničkom pevanju uopšte. Prevedena na gotovo sve jezike sveta. Lili Leman zapamćena je po dramskoj snazi svog izraza i ogromnom repertoaru od nekih 170 operskih uloga i 600 lidova.


Zbirka solo pesama

za srednji ili dubok glas i klavir
Priredio i prepevao: Miodrag Milanović
Zajedničko izdanje: KMD i Studio Lirika
Beograd, 2018

Kompozicije u Zbirci, nastale između 17. i 20. veka, su, koliko je to bilo moguće, poređane hronološkim redom, a tekstovi pesama i arija dati u prepevu na srpski jezik, što bi, uz tekst na jeziku originala, trebalo da bude i najveća korist od ove Zbirke.


Karlo Blazis

Rasprava o elementima plesne umetnosti
Prevod: Dragoslav Ilić
Beograd, 2018

Karlo Blazis, italijanski baletski igrač, koreograf i zakonotvorac akademske tehnike, verovatno najznačajniji baletski pedagog devetaestog veka.


Paul Beker

Orkestar
Prevod: Dragoslav Ilić
Beograd, 2018

Orkestarska muzika kakva se kroz nekoliko stoleća počev od 1600. razvila u zapadnoj Evropi autentična je pojava ove kulture.


Maks Veber

Studija o muzici
Prevod: Dragoslav Ilić
Beograd, 2017

Brojni velikani zapadne naučne misli napisali su važne radove o muzici. Maks Veber, nemački sociolog, filozof, pravnik i ekonomist jedan je od njih.


Jozef Hofman

Sviranje na klaviru
Prevod: Dragoslav Ilić
Beograd, 2017

Hofmanovi pogledi na pijanističku tehniku i umetnost izloženi su u dve zbirke članaka, od kojih jednu ova knjižica donosi u celini, uz delove druge, u Dodatku.


Josif Levin

Principi sviranja na klaviru
Prevod: Dragoslav Ilić
Beograd, 2016

Ovom knjigom otvaramo seriju radova koje su kao svoje pedagoško zaveštanje napisali i ostavili veliki pijanisti XX veka.


Dejan Mihailović

Elementi violinizma
(ponovljeno izdanje) 

Beograd, 2016

Profesor Dejan Mihailović (1932-2016) dugo godina je predavao violinu na FMU u Beogradu i Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Brojni njegovi učenici danas su poznati izvođači i pedagozi.


Leopold Auer

Moja škola sviranja na violini
Prevod: Dragoslav Ilić
Beograd, 2016

Jedan od apsolutno najvećih pedagoga violine napisao je ovaj rad u Americi 1921, gde je otišao po izbijanju Oktobarske revolucije. Auer je učitelj takvih virtuoza na violini kao što su Jaša Hajfec, Miša Elman, Efraim Cimbalist.


R. Šuman

MUZIČKA PRAVILA
Prevod: Dragoslav Ilić
Beograd, 2015

Muzička pravila (1850) pripadaju zlatnim stranicama muzičke pedagogije; iz njih govori sama pedagoška mudrost, ali i toplina i najdublja iskrenost autorova.


P. I. Čajkovski

Vodič kroz HARMONIJU
Prevod: Dragoslav Ilić
Beograd, 2015

Nakon ORKESTRACIJE N. Rimskog-Korsakova donosimo prevod još jednog divnog udžbenika muzike iz pera ruskih velikana.
 


THEATRICON
 

Mirjana-Adi Ranković

Mali rečnik baleta
(ponovljeno izdanje)

Beograd, 2017

Ponovljeno izdanje priručnika čiji je raniji naslov bio Francuski jezik - jezik baleta, knjige neophodne svima koji praktikuju i vole baletsku umetnost. Gospođa Mirjana-Adi Ranković bila je dugogodišnji profesor francuskog jezika u Baletskoj školi Lujo Davičo.


Ričoto Kanudo

Sedma umetnost 
Prevod: Dragoslav Ilić 
Beograd, 2015 

Zbirka tekstova  o nastajanju nove umetnosti izuzetnog franko-italijanskog intelektualca s početka prošlog stoleća, autora termina: sedma umetnost, koji i danas koristimo kako bismo istakli visoko dostojanstvo Filma.


Feručo Buzoni

Nacrt za jednu novu estetiku muzike
Prevod Dragoslav Ilić
Beograd, 2014

Smela, proročka vizija budućnosti muzike. Ovaj spis je doneo jedan od prvih i najuticajnijih pogleda na novi muzički jezik za XX vek.


Majkl F. Robinson

Opera pre Mocarta
Prevod Dragoslav Ilić, Beograd, 2004

I izdanje-rasprodato


Majkl F. Robinson

Opera pre Mocarta (II izdanje)
Prevod Dragoslav Ilić, Beograd, 2012

Dr Robinson prati razvoj prvog, slabije shvaćenog, razdoblja istorije operske umetnosti - od najranije opere Dafne, 1597, do kraja osamnaestog veka, ilustrujući svoje izlaganje fino odabranim primerima iz radova kompozitora kakvi su Lili, Gluk, Monteverdi, Hendl, takođe odlomcima manje poznatih opera.


Adolf Apija

Živa umetnost
Prevod Dragoslav Ilić
Beograd, 2012

Izdanjem ovog izbora Apijinih teorijskih radova, na 150-godišnjicu njegovog rođenja, zaokružen je ciklus prevoda velikanovih knjiga (magnum opus Adolfa Apije, Muziku i inscenaciju, objavili smo 2009.)


Rihard Vagner

O Betovenu
Prevod Dragoslav Ilić
Beograd, 2013

Pored sveta koji se kao vidljiv prikazuje na javi i u snu, za našu svest postoji i drugi, opažljiv jedino sluhom, koji se objavljuje putem zvuka: uistinu, zvučni svet naspram sveta svetla, - o kom možemo reći da se prema onome odnosi kao san prema javi. (O Betovenu)


Žan-Žorž Nover

Pisma o plesu i baletu
Prevod Dragoslav Ilić
Beograd, 2011

Žan-Žorž Nover (1727-1810.) istorijski je priznat kao reformator plesnog pozorišta XVIII veka i tvorac baleta sa dramskom radnjom (ballet d'action) u francuskom stilu. Baletski igrač, koreograf, teoretičar, autor slavnih Pisama o plesu i baletu, svoju delatnost razvijao je na najvećim evropskim scenama.


Emil Zola

Naturalizam u pozorištu
Prevod Dragoslav Ilić
Beograd, 2011

Emil Zola (1840-1902), veliki francuski pisac, najznačajniji predstavnik književne škole naturalizma, snažno doprineo razvoju pozorišnog naturalizma i umetnosti inscenacije.


Rihard Vagner

Umetnost i revolucija
Prevod Dragoslav Ilić
Beograd, 2010

Dok je Marksova misao okrenuta revolucionarnom preoblikovanju društveno-ekonomskih odnosa, dotle za Vagnera svetska politička Revolucija ima smisla samo ako umetnosti ostavlja slobodan put. Po sili istorijskog kretanja, manipulacija Marksom krenula je jednim pravcem, Vagnerom - drugim.


Romen Rolan

Pozorište za Narod
Prevod Dragoslav Ilić
Beograd, 2009

Pojam “narodsko pozorište” generalno se vezuje za XX vek. Na teorijskom planu uveo ga je Romen Rolan, a na delatnom Moris Poteše, tvorac Potorišta za Narod u Bisanu, odnosno Žan Vilaar iz perioda Avinjona i Pariza, pre Vilurbana, Pojam je redefinisao Rolan Bart, u suprotnosti prema “buržoaskom” ili “komercijalnom” pozorištu.


Ježi Grotovski

Ka siromašnom pozorištu
Prevod Dragoslav Ilić, Beograd, 2006

U svom radu sa Teatrom-laboratorijumom (1959-84) zamislio i ostvario
ideju o “siromašnom pozorištu”, najpotpunije iskazanu u klasičnoj zbirci tekstova Ka siromašnom pozorištu (1968). Ta ideja ističe u prvi plan suštinski element svakog pozorišnog čina: intenzivno međudelovanje glumaca i publike u zajedničkom prostoru koji se za svaki njihov susret oblikuje iznova.


Adolf Apija

Muzika i inscenaija
Prevod Dragoslav Ilić
Beograd, 2009

Veliki refomator pozorišta, iz korena izmenio scensku umetnost XX veka. Začetnik modularog uređenja scene, svedenog na osovne prostorne i vremenske datosti, u kom aktivno svetlo boji i oživljava trodimenzionalni prostor. Scena je strogo stilizovana i od sada sa glumcima čini simboličko, ritmičko
i izražajno jedinstvo.


Gordon Kreig

O pozorišnoj umetnosti
Prevod Dragoslav Ilić
Beograd, 2010

Edvard Gordon Kreig (1872-1966), jedan od tvoraca modernepozorišne scene. Glumac, scenograf, reditelj i teoretičar pozorišne umetnosti.


Siseli Beri

Glas i glumac
Prevod Dragoslav Ilić, Beograd, 2008

G-đa Siseli Beri je u svetskim razmerama uvaženi ekspert za pitanja govora i akustičke kulture glasa. Težište njenog rada vezano je pre svega za glas i govor u pozorištu, a njen metod može se sa uspehom primeniti i u drugim područjima javnog delovanja.
Ovo izdanje i materija u njemu izložena zanimaće, uvereni smo, sve kojima je kultivisana upotreba govornog glasa bitan moment profesionalnog i ličnog određenja: glumce, predavače, govornike, političare itd.


MUZIKALIJE
 

Paul Beker

O prirodnim oblastima zvuka
Prevod: Dragoslav Ilić
Beograd, 2015

Ova knjižica značajnog nemačkog kritičara i muzičkog pisca prvih decenija XX veka donosi temeljne postavke za razmatranje umetničke muzike.


Fransoa Kupren

Umetnost sviranja na klavsenu
Prevod Dragoslav Ilić
Beograd, 2014.

Umetnost sviranja na klavsenu (1716) smatra se jednom od najvažnijih baroknih rasprava o načinu instrumentalne poduke.


N. Rimski-Korsakov

Osnovi orkestracije
Prevod Dragoslav Ilić
Beograd, 2014

Osnovi orkestracije (1913.) su izuzetan spis, od veoma visokog značaja za evropsku muzičku kulturu i umetnost, spis koji je izvršio snažan uticaj na generacije muzičkih stvaralaca i izvođača.


Đ. B. Lamperti

Škola Lampertijevih
Tehnika belkanta
Beograd, 2014

Jedina knjiga koju je Đ. B. Lamperti napisao (1905.) o svom pedagoškom metodu. U njoj su iznesena osnovna načela, kao i tehnički postupci belkanta - slavne italijanske škole pevanja.


K.F.E. Bah

Prevod Dragoslav Ilić
Beograd, 2013
Ogled o pravom načinu sviranja na klaviru

Znameniti OGLED o sviranju na klaviru K. F. E. Bah je napisao pre više od dva i po stoleća. U ovoj knjizi on prekida sa tradicijom time što dopušta, čak preporučuje, upotrebu palca. I to će od njegovog doba postati tehnički standard za instrumente sa klavijaturom.


Manuel Garsija mlađi

Opaske o pevanju
Prevod Dragoslav Ilić
Beograd, 2013

Manuel GARSIJA mlađi (1805-1906.),
Izdanak najveće i najzaslužnije porodice u istoriji umetničkog pevanja.
Garsijino učenje odraz je celoživotne posvećenosti umetničkom i naučnom istraživanju. Čak i danas, više od jednog veka nakon učiteljeve smrti, njegov uticaj na pevačku umetnost i nauku je ogroman.


Vasilij Iljič Safonov

Nova formula sviranja na klaviru
Prevod Dragoslav Ilić, Beograd, 2012

Vasilij Iljič Safonov (1852-1918) je ruski pijanistički pedagog, dirigent i kompozitor.
Nova formula, nevelika po broju stranica, velika je po uvođenju načela elastičnog razmišljanja u klavirsku pedagogiju.


Frančesko Lamperti

Vodič kroz studij pevanja
(LAMPERTIJEVA ŠKOLA)
Prevod Dragoslav Ilić, Beograd, 2012

Ovaj slavni učitelj i teoretičar pevanja verovatno je najzaslužniji za uvođenje ideje apođa u pedagošku literaturu: 'Pevati apođato, to znači izvoditi sve tonove, od najdubljeg do najvišeg, pomoću vazdušnog stuba kojim pevač savršeno upravlja, zadržavajući izdisaj i ne dopuštajući da iz pluća istekne nimalo više vazduha nego što je potrebno za formiranje zvuka.’


Richard Wagner

O dirigovanju
Prevod Dragoslav Ilić, Beograd, 2005

U ovom spisu (1869) prvi put uopšte istaknuta je ideja o tempu kao nečemu što teče, što nije strogo i kruto, i što dozvoljava mogućnost modifikovanja. Vilhelm Furtvengler primećuje da je ovakvim definisanjem Vagner iz papira partiture oslobodio suštinu izvedbe klasične orkestarske kompozicije: tempo je nešto što se rađa i narasta, tu se radi o živom procesu.

I izdanje-rasprodato
Manuel Garsija mlađi (1805-1906)

Kompletna rasprava o pevačkom umeću
Prevod i komentari Dragoslav Ilić
Beograd, 2002-3

Garsija je apsolutno najveći učitelj pevanja nove operske ere. Niko posle njega nije proizveo tako mnogo velikih umetnika.

U svojoj Kompletnoj raspravi o pevačkom umeću Manuel Garsija junior je u maestralnom stilu sintetizovao pevačko umeće prethodnih vekova, svoja opažanja iz domena fiziologije glasa i novi način pevanja koji se javio u Italiji početkom XIX v.

Njegovo delo je u temeljima onoga što mi danas poznajemo kao solo-pevanje (canto lirico).


Matilde Markezi (1821-1913)

Bel Canto: metod pevanja
Prevod i komentari D. Ilić
Beograd, 2008

Direktna učenica Garsije mlađeg. Profesor neverovatnog broja velikih svetskih pevačica (Neli Melba, Ema pl. Pukšec, Ema Kalve itd.)
Razvila naročiti teorij-sko-praktični metod-sitem umetničkog pevanja.
U svojoj pedagoškoj karijeri radila je gotovo isključivo sa sopranima.


Lili Leman (1848-1929)

Moja umetnost pevanja
Prevod i komentari D. Ilić
Beograd, 2004

I izdanje - RASPRODATO


Ivan Galamian, E. Grin

Principi sviranja na violini
Prevod Dragoslav Ilić
Beograd, 2006

Ivan Galamian (1903-1981), jedan od najvećih profesora violine XX veka. Njegovi najpoznatiji učenici su I. Perlman, P. Zukermann, Kung-Wha Chung, M. Rabin. U svom pristupu violinskoj pedagogiji spojio elemente ruske i francuske škole.


Genrih Neigauz

O umetnosti sviranja na klaviru
Prevod Nina Misočko i Dragica Ilić
Beograd, 2005
(I ponovljeno izdanje - RASPRODATO)


Irving R. Buš

Umetnost trube - tehnika i učenje
Prevod Pavle Ilić i Dragoslav ilić
Beograd, 2005

Irving R. Buš bio je pedesetih i šezdesetih godina prošlog veka ugledni trubač i učitelj trube u Americi, vanredni profesor na L. A. State College, studijski muzičar, često nastupao sa Los Angeles Philharmonic i Hollywood Bowl orkestrom.


Dušan Trbojević

Moj prijatelj klavir
(Ponovljeno izdanje)

Beograd, 2009

Koncertni pijanista, dugogodišnji i omiljeni profesor na beogradskom FMU, Muzičkoj akademiji u Podgrici, Akademiji umetnosti u Novom Sadu, kompozitor muzike za klavir, solo-glas, hor sa solistima - prof. Trbojević je autor i nekoliko vrednih knjiga.


Hektor Berlioz

Velika rasprava o instrumentaciji i orkestraciji
Prevod Dragoslav Ilić, Beograd, 2007

VELIKA RASPRAVA je apsolutno najznačajniji rad u svojoj vrsti ikada napisan i predstavlja veličanstven izvor sa kog će se znanjem i muzičkim duhom napajati generacije budućih kompozitora - sve do duboko u XX vek. Njeno prvo izdanje pojavilo se 1843. RASPRAVA je tokom stošezdesetogodišnje istorije prevedena na gotovo sve svetske jezike.


Hektor Berlioz

Esej o muzici * Dirigent
Prevod Dragoslav Ilić, Beograd

U svakom smislu romantičarski pokret nalazi u Berliozu svoje najpunije ostvarenje. Ali, njegovi klasični koreni su duboki, i on ipak stoji po strani u odnosu na mnoge pojave romantizma.

Ovo je prvi put da se neki od spisa H. Berlioza (1803-69) pojavljuje na srpskom jeziku.


Genrih Neigauz

O umetnosti sviranja na klaviru
Prevod Nina Misočko i Dragica Ilić
Beograd, 2013
(II ponovljeno izdanje)

Genrih Neigauz (1888-1964), jedan od najvećih profesora savremene ruske pijanističke škole, bio je i sam značajan koncertni pijanista. Među njegovim najistaknutijim učenicima su takvi divovi klavira kao Rihter, Gilels, Mogilevski.


U PRIPREMI
 

Bernard Šo

Suština izbenizma